Vuosikokous 2023

13.02.2023

Vantaan Wado-Ryu ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 1.3.2023, keskiviikko, klo 19.00 - 19.30

Paikka: Hiekkaharjun koulu, Talkootie 37, 01350 Vantaa

ESITYSLISTA

  • valitaan kokouksen toimihenkilöt ja todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus,
  • valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka voivat toimia myös ääntenlaskijoina,
  • esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta,
  • päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä,
  • valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin,
  • päätetään sääntöjen 5 §:n määräämissä rajoissa seuran kokousten koollekutsumistavasta,
  • käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Kokous järjestetään keskiviikkoharjoitusten jälkeen ja seuramme jäsenet ovat tervetulleita tähän kokoukseen.